icon-account icon-glass
Your cart
Borgo Egnazia Organic Cotton Unisex T-Shirt Borgo Egnazia Organic Cotton Unisex T-Shirt Borgo Egnazia Organic Cotton Unisex T-Shirt Borgo Egnazia Organic Cotton Unisex T-Shirt Borgo Egnazia Organic Cotton Unisex T-Shirt Borgo Egnazia Organic Cotton Unisex T-Shirt Borgo Egnazia Organic Cotton Unisex T-Shirt Borgo Egnazia Organic Cotton Unisex T-Shirt
Borgo Egnazia Organic Cotton Unisex T-Shirt
Borgo Egnazia Organic Cotton Unisex T-Shirt
Borgo Egnazia Organic Cotton Unisex T-Shirt
Borgo Egnazia Organic Cotton Unisex T-Shirt
Borgo Egnazia Organic Cotton Unisex T-Shirt
Borgo Egnazia Organic Cotton Unisex T-Shirt
Borgo Egnazia Organic Cotton Unisex T-Shirt
Borgo Egnazia Organic Cotton Unisex T-Shirt

Borgo Egnazia Organic Cotton Unisex T-Shirt

€65,00 EUR

- Exclusively made for Bottega Egnazia -

Borgo Egnazia & Italy on an embroidered T-Shirt!

See more T-shirts

100% Cotton, Made in Italy

Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL - Unisex